Ego

Ego to część osobowości, której człowiek jest świadomy, utożsamiana z „ja”.

 

Synonimy: świadomość, osobowość

 

Przykłady użycia:

Według Freuda istnieją trzy części osobowości: id, ego i superego.

Walka z własnym ego nie ma żadnego sensu.

Masz wybujałe ego.

Komentarze

~ Admin
10/6/21, 7:29 PM
co to dokładnie oznacza Masz wybujałe ego