Eklektyczny

Eklektyczny to taki, który łączy w sobie różne elementy, cechy, składniki różnych stylów, idei, koncepcji, niekiedy nawet przeciwstawnych sobie.  

 

Wyrazy pokrewne: eklektyzm, eklektyk, eklektycznie

Odmiana: eklektyczny (D. eklektycznego, C. eklektycznemu, B. eklektyczny/ eklektycznego, N. eklektycznym, Ms. eklektycznym, W. eklektyczny)

Synonimy: nieoryginalny, kompilacyjny, mieszany, wtórny, odtwórczy

 

Przykłady użycia:

W centrum miasta obejrzeliśmy eklektyczny ratusz i inne charakterystyczne zabudowania.

Różnie oceniano ich eklektyczną muzykę, ale na koncertach zawsze były tłumy.

Komentarze