Ekologizm

Wyraz „ekologizm” ma następujące definicje:

1. kierunek filozoficzny skupiający się na wzajemnych zależnościach ludzi i przyrody, kształtujący przyrodnicze sumienie człowieka, propagujący życie zgodne z naturą,

2. działania mające na celu ochronę środowiska.

 

Wyrazy pokrewne: ekologistyczny

Odmiana: ekologizm (D. ekologizmu, C. ekologizmowi, B. ekologizm, N. ekologizmem, Ms. ekologizmie, W. ekologizmie)

 

Przykłady użycia:

Niektórzy są zdania, że ekologizm jako ideologia może być bardzo szkodliwy.

Ekologizm nawołuje do szacunku do świata przyrody.

Komentarze