Ekskomunika

Ekskomunika to kara kościelna, która pozbawia wiernego praw uczestniczenia w życiu Kościoła, oznacza wykluczenie ze wspólnoty.

 

Wyrazy pokrewne: ekskomunikować

Odmiana: ekskomunika (D. ekskomuniki, C. ekskomunice, B. ekskomunikę, N. ekskomuniką, Ms. ekskomunice, W. ekskomuniko)

Synonimy: klątwa, wyklęcie, anatema, potępienie

 

Przykłady użycia:

Grożono mu ekskomuniką, ale ostatecznie pozostał w Kościele.

Papież nałożył na biskupa ekskomunikę, co stało się powodem licznych sprzeciwów wiernych.

Została objęta ekskomuniką, nie mogła więc uczestniczyć we mszy świętej ani przyjmować sakramentów.

Komentarze