Eksmitować

W potocznym rozumieniu eksmitować znaczy wyrzucić kogoś z domu, mieszkania. Jednak żeby usunąć jakąś osobę z miejsca przez nią zajmowanego, niezbędna jest decyzja władz administracyjnych odpowiedzialnych za dany lokal lub sądowy nakaz. Eksmitować znaczy zatem dokonać eksmisji na mocy wyroku sądu lub za zgodą administracji.

 

Wyrazy pokrewne: eksmisja, eksmitowany, eksmitowanie

Odmiana: eksmitować -tuję, tują (koniugacja IV)

 

Przykłady użycia:

Jeśli nie będzie płacić czynszu, w końcu Cię eksmitują.

Zgodnie ustawą, eksmitować na bruk nie wolno kobiet w ciąży, osób małoletnich, niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych oraz sprawujących nad nimi opiekę i mieszkających z nimi.

Komentarze