Eksternistyczny

Eksternistyczny to odbywany w trybie pozaszkolnym, dotyczy kształcenia, które prowadzone jest samodzielnie, z wyjątkiem egzaminów odbywających się w placówce.

 

Wyrazy pokrewne: eksternista, eksternistka, eksternistycznie

Odmiana: eksternistyczny (D. eksternistycznego, C. eksternistycznemu, B. eksternistyczny/ eksternistycznego, N. eksternistycznym, Ms. eksternistycznym, W. eksternistyczny)

Synonimy: zaoczny, niestacjonarny

 

Przykłady użycia:

Mój brat skończył studia eksternistyczne.

Nasze liceum oferuje m.in. kursy eksternistyczne.

Nie musiała chodzić na zajęcia, bo uczyła się w systemie eksternistycznym.

Komentarze