Embargo

Wyraz embargo ma następujące definicje:

  1. zakaz wywozu i przywozu towarów do innego państwa,
  2. zakaz publikowania określonych wiadomości przed media przed określonym terminem,
  3. zakaz opuszczania lub wpływania do portu obcych statków handlowych.

 

Odmiana: embargo (D. embarga, C. embargu, B. embargo, N. embargiem, Ms. embargo, W. embargo)

Synonimy: blokada, zakaz, izolacja

 

Przykłady użycia:

Uchwalono embargo na dostawy broni.

Dostaliśmy embargo na informacje o aresztowaniu premiera.

Komentarze