Epicki

Przymiotnik "epicki" ma następujące definicje:

  1. związany z epiką, właściwy epice, ujmujący temat w sposób opisowy, opowiadający;
  2. wyjątkowy, szczególny, imponujący, budzący silne emocje (określenie potoczne);
  3. o filmie – widowiskowy, pełen rozmachu, podniosły.

 

Wyrazy pokrewne: epika, epickość, epicko

Odmiana: epicki (D. epickiego, C. epickiemu, B. epicki/epickiego, N. epickim, Ms. epickim, W. epicki)

Synonimy:

  1. opisowy, homerycki, narracyjny;
  2. fajny, bombowy, odlotowy, odjazdowy, super;
  3. monumentalny, widowiskowy, podniosły.

 

Przykłady użycia:

Utwór ten ma całkowicie epicki charakter.

Jego ostatni film to prawdziwie epickie widowisko.

To była epicka impreza.

Komentarze