ePUAP

ePUAP, czyli elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, to system internetowy, który służy do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej oraz komunikacji pomiędzy jednostkami administracji

publicznej. Platforma zapewnia ujednolicony i standardowy sposób kontaktu i świadczenia usług.

 

Odmiana: ePUAP (D. ePUAP-u, C. ePUAP-owi, B. ePUAP, N. ePUAP-em, Ms. ePUAP-ie, W. ePUAP-ie)

 

Przykłady użycia:

Muszę zarejestrować się na ePUAP-ie.

Obsługa ePUAP-u jest prosta i w dużym stopniu intuicyjna.

Złożyłam pismo do urzędu za pośrednictwem ePUAP-u.

Komentarze