Ergo

Zwrot ergo znaczy tyle co „a więc”, „a zatem”.

 

Synonimy: a więc, a zatem, dlatego, przeto, toteż, w związku z tym, z tej przyczyny, tym samym

 

Przykłady użycia:

Dziś rano znalazłam w skrzynce list od ciebie, ergo listonosz musiał tu być już wczoraj.

Jak dotąd jeszcze nikt nie wygrał ze mną walki na argumenty, ergo zawsze mam rację.

Komentarze