Establishment

Establishment to grono osób sprawujących władzę, mających duży wpływ na życie publiczne w państwie.

 

Wyrazy pokrewne: establishmentowy

Odmiana: establishment (D. establishmentu, C. establishmentowi, B. establishment, N. establishmentem, Ms. establishmencie, W. establishmencie)

Synonimy: elita, śmietanka, socjeta, koteria

 

Przykłady użycia:

Zawsze dbałem o dobre relacje z lokalnym establishmentem.

Przedmieścia stolicy to najczęściej wybierane miejsce zamieszkania warszawskiego establishmentu.

Od dawna dążył do tego, żeby dołączyć do partyjnego establishmentu, i w końcu mu się udało.

Komentarze