Etyka

Wyraz "etyka" ma następujące definicje:

1. ogół norm i zasad postępowania, które są uznawane za właściwe w danym środowisku i w określonym czasie,

2. nauka o moralności,

3. przedmiot w szkole.

 

Wyrazy pokrewne: etycznie, etyczność, etyczny, etyk

Odmiana: etyka (D. etyki, C. etyce, B. etykę, N. etyką, Ms. etyce, W. etyko)

Synonimy: moralność

 

Przykłady użycia:

Etyka zawodowa obowiązuje przedstawicieli określonych zawodów.

Bioetyka jest nazywana działem etyki.

Uczniowie mogą chodzić na religię lub na etykę.

Komentarze