Ewangelia

Wyraz "ewangelia" ma następujące definicje:

1. wczesnochrześcijański utwór opisujący życie i działalność Jezusa,

2. Ewangelia: księga składająca się z tekstów czterech ewangelistów,

3. nauka Jezusa w niej zawarta,

4. część mszy, podczas której odczytuje się fragment Ewangelii,

5. zbiór zasad i nakazów moralnych.

 

Wyrazy pokrewne: ewangeliczny, ewangelijny, ewangelista, ewangelizować

Odmiana: ewangelia (D. ewangelii, C. ewangelii, B. ewangelię, N. ewangelią, Ms. ewangelii, W. ewangelio)

Synonimy: Nowy Testament, Dobra Nowina, Słowo Boże

 

Przykłady użycia:

Podczas Wigilii tradycyjnie odczytujemy fragment Ewangelii św. Łukasza.

Na lekcji zapoznamy się z kilkoma fragmentami Ewangelii św. Mateusza.

Niech dzisiejsza ewangelia napełni wasze serca nadzieją.

Komentarze