Ewolucjonizm

Wyraz „ewolucjonizm” ma następujace definicje:

1. nauka o ewolucyjnym rozwoju świata organicznego,
 
2. kierunek w filozofii i naukach społecznych wyjaśniający formy istnienia i strukturę rzeczywistości jako rezultat działania praw ewolucji,
 
3. kierunek w socjologii XIX w. głoszący stopniową zmienność życia społecznego od form niższych do wyższych.

 

Wyrazy pokrewne: ewolucjonistyczny, ewolucjonista

Odmiana: ewolucjonizm (D. ewolucjonizmu, C. ewolucjonizmowi, B. ewolucjonizm, N. ewolucjonizmem, Ms. ewolucjonizmie, W. ewolucjonizmie)


Przykłady użycia:

Jako twórca ewolucjonizmu Darwin pokazał, że to właśnie niezwykłe adaptacje mogą być argumentem na rzecz powolnego procesu przekształceń gatunków drogą doboru naturalnego.

Pozytywizm oraz ewolucjonizm miały istotny wpływ na naturalizm w literaturze.

Ewolucjonizm w naukach społecznych jest zbiorem teorii, który opisuje proces rozwoju społeczeństwa.

Komentarze