Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego wywołane zmianą rozkładu ładunków elektrycznych.

 

Odmiana: fale elektromagnetyczne (D. fal elektromagnetycznych, C. falom elektromagnetycznym, B. fale elektromagnetyczne, N. falami elektromagnetycznymi, Ms. falach elektromagnetycznych, W. fale elektromagnetyczne)

 

Przykłady użycia:

Inną nazwą fal elektromagnetycznych jest promieniowanie elektromagnetyczne.

Fale elektromagnetyczne są powszechnie stosowane w telekomunikacji.

Udowodniono, że fale elektromagnetyczne nie są szkodliwe dla zdrowia.

Komentarze