Fale radiowe

Fale radiowe to fale elektromagnetyczne o długości od 0,1 mm do 100 km, wytwarzane przez prąd zmienny płynący w antenie.

 

Odmiana: fale radiowe (D. fal radiowych, C. falom radiowym, B. fale radiowe, N. falami radiowymi, Ms. falach radiowych, W. fale radiowe)

 

Przykłady użycia:

Fale radiowe mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Do uzyskania połączenia bezprzewodowego można użyć fal radiowych.

Fale radiowe wykorzystywane są głównie w komunikacji i astronomii.

Komentarze