Feedback

Feedback to inaczej informacja zwrotna, np. od przełożonego.

 

Odmiana: feedback (D. feedbacku, C. feedbackowi, B. feedback, N. feedbackiem, Ms. feedbacku, W. feedbacku)

Synonimy: reakcja, oddźwięk, informacja zwrotna

 

Przykłady użycia:

Zawsze dostaję feedback od szefa.

Konstruktywny feedback sprawia, że nie popełniam tych samych błędów po raz kolejny.

Mój przełożony zawsze przekazuje feedback podczas rozmowy w cztery oczy.

Komentarze