Fejm

Termin rozpowszechnił się dzięki komunikacji internetowej. Używany potocznie. Pochodzi z języka angielskiego (ang. fame – sława, ale też: fama, pogłoska).

Fejmem określamy wielki rozgłos i związany z tym prestiż. To synonim dobrej opinii przynoszącej komuś chwalę. Fejm nazywa się powszechne uznanie.

Odmiana: fejm (D. fejmu, C. fejmowi, B. fejm, N. fejmem, Msc. fejmie, W. fejmie)
Synonimy: rozgłos, uznanie

Przykłady użycia:

Są zasiegi, jest fejm, jest kasa.
Marzył o fejmie, a spotkał go zmasowany hejt.
Mając taki fejm, możesz zrobić coś dobrego. Pomożesz?

Komentarze