Filozofia

Filozofa to dyscyplina naukowa, która obejmuje badania i rozważania nad istotą życia, bytu, istnieniem świata oraz źródłem poznania. Pozostając w terminologii naukowej, filozofią określa się także zbiór zasad, reguł charakterystycznych dla konkretnego zagadnienia, pola badawczego lub światopoglądu. Słowo filozofia pochodzi z języka starogreckiego (philosophia) i powstało z połączenia dwóch innych: philo (kochać, miłować) i sofia (mądrość).

 

Wyrazy pokrewne: filozof, filozoficzny, filozoficznie, filozofować

Odmiana: filozofia (D. filozofii, C. filozofii, B. filozofię, N. filozofią, Msc. filozofii, W. filozofio)

Synonim: światopogląd, zasada, reguła

 

Przykłady użycia:

Zawsze marzyłam o tym, żeby studiować filozofię.

Moja filozofia życiowa nie przewiduje przejmowania się błahymi sprawami.

Biblioteka Narodowa wydała serię dzieł klasyków filozofii starożytnej.

Komentarze