Floem

Floem to włóknista tkanka roślinna zbudowana z żywych komórek, przewodząca produkty fotosyntezy, znajdująca się pod korą.

 

Odmiana: floem (D. floemu, C. floemowi, B. floem, N. floemem, Ms. floemie, W. floemie)

Synonim: łyko

 

Przykłady użycia:

Podstawa funkcja floemu to przewodzenie substancji organicznych.

Floem zbudowany jest z komórek w kształcie rurek lub cewek.

Komentarze