Funkcja

Wyraz "funkcja" ma następujące definicje:

1. zadanie do spełnienia przez kogoś lub coś,

2. zajmowane stanowisko lub zakres obowiązków,

3. zdolność do wykonania określonego zadania przez urządzenie lub program komputerowy,

4. wynikanie jednego zjawiska z drugiego,

5. termin matematyczny: przyporządkowanie elementom jednego zbioru określonych elementów innego zbioru.

 

Wyrazy pokrewne: funkcjonalny, funkcjonariusz, funkcjonariuszka, funkcjonować, funkcyjny

Odmiana: funkcja (D. funkcji, C. funkcji, B. funkcję, N. funkcją, Ms. funkcji, W. funkcjo)

Synonimy: rola, stanowisko, urząd, odwzorowanie, transformacja

 

Przykłady użycia:

Rodzina pełni m.in. funkcję opiekuńczo-wychowawczą.

Pan Nowak przez 10 lat sprawował funkcję dyrektora liceum.

W naszej ofercie oprócz tradycyjnych komputerów znajdują się także laptopy z funkcją tabletu.

Komentarze