Galeria

Wyraz "galeria" ma następujące definicje:

  1. pomieszczenie, w którym wystawiane są dzieła sztuki;
  2. wyodrębniona kolekcja dzieł sztuki;
  3. przejście łączące części budynku;
  4. najwyższe rzędy balkonu w teatrze i widzowie je zajmujący;
  5. pasaż handlowy;
  6. zbiór zdjęć w Internecie;
  7. zbiór osób, zwierząt lub przedmiotów o charakterystycznych cechach.

 

Wyrazy pokrewne: galeryjny

Odmiana: galeria (D. galerii, C. galerii, B. galerię, N. galerią, Ms. galerii, W. galerio)

Synonimy: kolekcja, wystawa, salon, wystawa, przegląd, / balkon, galeryjka / korytarz, przejście

 

Przykłady użycia:

W galerii zgromadzono jego wszystkie najlepsze dzieła.

Był najciekawszą postacią w galerii moich ulubionych bohaterów literackich.

Na stronie internetowej hotelu znajduje się galeria zawierająca zdjęcia pokoi, restauracji i hotelowego ogrodu.

Komentarze