Gangrena

Wyraz „gangrena” ma następujące definicje:

1. obumieranie tkanek w organizmie żywym wskutek zakażenia,

2. zepsucie moralne, upadek obyczajów,

3. określenie irytującej osoby, do której ma się negatywny stosunek.

 

Wyrazy pokrewne: gangrenowy

Odmiana: gangrena (D. gangreny, C. gangrenie, B. gangrenę, N. gangreną, Ms. gangrenie, W. gangreno) 

Synonimy: zgorzel / upadek, zepsucie, bagno, zgnilizna, patologia / łajdak

 

Przykłady użycia:

Gangrena rozwijała się w rozległych ranach jego ciała.

Widzę wyraźnie, że nasze społeczeństwo toczy gangrena moralna.

Z ciebie to jest prawdziwa gangrena.

Komentarze