Generyczna

"Generyczny" to przymiotnik określający coś, co jest właściwe całemu danemu gatunkowi, zjawiskom, faktom. Inaczej mówiąc – rodzajowy.

 

Wyrazy pokrewne: generycznie, generyczność

Odmiana: generyczny (D. generycznego, C. generycznemu, B. generycznego, N. generycznym, Msc. generycznym, W. generyczny)

Synonim: rodzajowy, właściwy

 

Przykłady użycia:

Ta książka jest zupełnie generyczna – nie wiem czy dzisiaj ktoś zrozumie jej przesłanie.

Polska pretenduje do miana rynku leków generycznych.

Komentarze