Geneza

Genezą nazywamy przyczyny, które wywołały powstanie czegoś lub doprowadziły do rozwoju czegoś. Określamy tym słowem również «sposób powstawania i rozwoju czegoś»  (za: SJP PWN).

Geneza to tyle co źródło, powód, początek.

Wyrazy pokrewne: genetyczny
Odmiana: geneza (D. genezy, C. genezie, B. genezę, N. genezą, Msc. genezie, W. genezo)
Synonimy: przyczyna, źródło

Przykłady użycia:

Genezy ich konfliktu należałoby szukać w zamierzchłej przeszłości.
Jednym z najczęstszych zagadnień tekstów egzaminacyjnych historii i jest pytanie o genezę powstania styczniowego.
Warto znać genezę omawianej książki. Historia jej powstania jest bowiem bardzo ciekawa.

Komentarze