Genotyp

Genotyp to zespół genów, który warunkuje cechy danego organizmu.

 

Wyrazy pokrewne: genotypowo, genotypowy

Odmiana: genotyp (D. genotypu, C. genotypowi, B. genotyp, N. genotypem, Ms. genotypie, W. genotypie)

 

Przykłady użycia:

Wiedza na temat genotypu umożliwia określenie cech potomstwa.

Dwa organizmy mogą mieć podobne genotypy, ale będą różnić się pod względem fenotypu.

Komentarze