Głoska

To termin z językoznawstwa. W słowniku języka polskiego PWN hasło ma poniższą definicję:

1. «najmniejsza jednostka fonetyczna języka wymawiana przy określonym stałym układzie narządów mowy»

Głoski dzielą się na samogłoski i spółgłoski. Głoska jest często mylona z literą, podczas gdy nie są to pojęcia tożsame. Głoska to dźwięk, a litera to znak graficzny. Głoski słyszymy i wymawiamy, litery widzimy i zapisujemy.

Wyrazy pokrewne: głoskowy, głosowy
Odmiana: głoska (D. głoski, C. głosce, B. głoskę, N. głoską, Msc. głosce. W. głosko)

Przykłady użycia:
Dzieci mają często problemy z wymową głosek syczących.
Ile głosek ma wyraz chrząszcz?
W „Mistrzu wymowy” znajdziecie praktyczne ćwiczenia z głoską L.

Komentarze