Gość w dom, Bóg w dom

Przysłowie mówiące o wartości gościnności. „Gość w dom, Bóg w dom” to zasada nakazująca gospodarzom serdeczne i gościnne podejmowanie przybyłych. Słowa te wypowiadane na początku wizyty oznaczają radość z odwiedzin.

Przykłady użycia:

Gościnność i w pogańskiej Polsce była najświętszym prawem, obowiązkiem. Gość w dom - Bóg w dom - mówi stare przysłowie, a maluje ono wiernie, co czuł i myślał każdy. („Klechdy domowe”, Hanna Kostyrko)

Znamy przysłowie: „Gość w dom, Bóg w dom”, znane jest nam także inne - „Gość nie w porę gorszy od Tatarzyna”. To pierwsze jednak jest do dzisiaj naszą narodową cechą. Nie ma mowy, by podczas posiłku, trafiwszy do znajomych, nie otrzymać poczęstunku. („Na oścież”, 2-3[59])

Komentarze