Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa to system ekonomiczny, w którym najważniejszą rolę odgrywa swobodnie i samoczynnie działający rynek, pełniący funkcję regulatora procesów gospodarczych; to typ gospodarki, w którym jednostki kierują się interesem

własnym bez ograniczeń ze strony państwa.

 

Odmiana: gospodarka rynkowa (D. gospodarki rynkowej, C. gospodarce rynkowej, B. gospodarkę rynkową, N. gospodarką rynkową, Ms. gospodarce rynkowej, W. gospodarko rynkowa)

 

Przykłady użycia:

Powstanie gospodarki rynkowej datuje się na XIX wiek.

Cechą wyróżniającą gospodarkę rynkową jest dominacja prywatnej własności czynników produkcji.

Jedną z poważnych wad gospodarki rynkowej jest pogłębianie się nierówności społecznych.

Komentarze