Gremium

Gremium to wszystkie osoby tworzące jakiś zespół, będące jego członkami.

 

Odmiana: gremium (D. gremium, C. gremium, B. gremium, N. gremium, Ms. gremium, W. gremium)

Synonimy: zespół, grono, kolegium, rada, grupa, ciało

 

Przykłady użycia:

Gremium nauczycielskie podjęło decyzję w sprawie klasyfikacji ucznia.

Uchwałę podjęło gremium partyjne.

Gremium odpowiedzialne za organizację imprezy zaprezentowało jej ramowy plan.

Komentarze