Grupa społeczna

Grupa społeczna to zbiór przynajmniej trzech osób powiązanych ze sobą więzami o względnie trwałym charakterze. Jej członkowie działają na rzecz realizacji własnych celów.

 

Odmiana: grupa społeczna (D. grupy społecznej, C. grupie społecznej, B. grupę społeczną, N. grupą społeczną, Ms. grupie społecznej, W. grupo społeczna)

Synonimy: klasa

 

Przykłady użycia:

Robotnicy to grupa społeczna, która powstała wskutek uprzemysłowienia.

Niektóre grupy społeczne są niezadowolone ze sposobu sprawowania władzy.

Grupy społeczne możemy podzielić ze względu na stopień sformalizowania.

Komentarze