Grzech

Grzechem nazywamy postępowanie naganne pod względem moralnym, szkodzący komuś lub czemuś (również sobie samemu). W definicji teologicznej grzech to przekroczenie granic moralności wyznaczonej przez Boga, które skutkuje zerwaniem przymierza z Nim. W potocznym rozumieniu grzech jest po prostu oddaleniem się od Boga i Jego nauki.

 

Wyrazy pokrewne: grzesznik, grzesznica, grzeszny, grzesznie, rozgrzeszenie, rozgrzeszać, grzeszyć

Odmiana: grzech (D. grzechu, C. grzechowi, B. grzech, N. grzechem, Msc. grzechu, W. grzechu)

 

Przykłady użycia:

Takie zachowanie to grzech!

Grzech nie skorzystać z tej okazji.

Katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie wyznacza siedem grzechów głównych.

Komentarze

~ Yt
2/14/21, 12:10 PM
Dodajcie definicję grzechów