Gwarancja

Wyraz „gwarancja” ma następujące definicje:

1. zapewnienie o czymś, że coś nastąpi lub że jest prawdziwe,

2. odpowiedzialność sprzedawcy lub producenta za dobry stan towaru, zobowiązująca do bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru wadliwego,

3. odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązanie dłużnika wobec wierzyciela.

 

Wyrazy pokrewne: gwarantować, gwarant, gwarantka, gwarantowany, gwarancyjny

Odmiana: gwarancja (D. gwarancji, C. gwarancji, B. gwarancję, N. gwarancją, Ms. gwarancji, W. gwarancjo)

Synonimy: poręczenie, zapewnienie, rękojmia, zabezpieczenie, pewność

 

Przykłady użycia: 

Nasze produkty posiadają dożywotnią gwarancję.

Ukończenie tych studiów to nie tylko gwarancja zatrudnienia, ale również wysokich dochodów.

Tylko jeden bank zdecydował się udzielić tej firmie kilkumilionowej gwarancji.

Komentarze