Hardcorowy

Hardcorowy – przymiotnik pochodzący od angielskiego zwrotu hard (ciężki, twardy) core (rdzeń) i oznaczający coś, co przekracza najśmielsze oczekiwania i granice, coś „ostrego”, zaskakującego. Termin ten funkcjonuje przede wszystkim w gwarze młodzieżowej.

 

Wyrazy pokrewne: hardcore, hardcorowość

Odmiana: hardcorowy (D. hardcorowego, C. hardcorowemu, B. hardcorowego, N. hardcorowym, Msc. hardcorowym, W. hardcorowy)

Synonimy: ostry, niespodziewany, wymagający

 

Przykłady użycia:

Wczorajszy koncert był hardcorowy, wróciłam dopiero nad ranem.

Trasa wierzchołkami grani była hardcorowa, ale daliśmy radę.

Komentarze