Heurystyka

Heurystyka to jedna z dziedzin wiedzy z zakresu logiki. Polega na umiejętności wyszukiwania informacji i faktów, a następnie znajdywaniu między nimi połączeń. Na podstawie zdobytej w ten sposób wiedzy formułuje się hipotezy. Termin ten pochodzi od greckiego słowa heuresis oznaczającego ‘odkrywanie, znajdowanie’.

 

Wyrazy pokrewne: heurystyk, heurystycznie, heurystyczny, heureza

Odmiana: heurystyka (D. heurystyki, C. heurystyce, B. heurystykę, N. heurystyką, Msc. heurystyce, W. heurystyko)

Synonimy: odkrywanie, badanie

 

Przykłady użycia:

O heurystyce możemy mówić w kontekście logiki, filozofii, psychologii czy pedagogiki.

Heurystyka wśród współczesnych studentów to raczej deficytowe zjawisko.

Za pomocą heurystyki można przeprowadzić wiele badań rozpoznawczych.

Komentarze