Hipoteka

Definicja słowa „hipoteka” jest następująca:
1. zabezpieczenie roszczeń pieniężnych na należącej do dłużnika nieruchomości przez wpisanie kwoty długu do księgi wieczystej tej nieruchomości,
2. księga wieczysta, w której znajdują się wpisy poświadczające zabezpieczenie długu.

Wyrazy pokrewne: hipoteczny, hipotecznie
Odmiana: hipoteka (D. hipoteki, C. hipotece, B. hipotekę, N. hipoteką, Ms. hipotece, W. hipoteko)

Przykłady użycia:
Dostałam pożyczkę na hipotekę mojego mieszkania.
Zabezpieczeniem tego kredytu będzie hipoteka na nieruchomości.
Do zawarcia umowy potrzebny będzie wyciąg z hipoteki.

Komentarze