Homo

Homo to potoczne określenie osoby o orientacji homoseksualnej. Jest to także przedrostek, część wyrazów złożonych, który znaczy taki sam, podobny. W pierwszym znaczeniu wyrażenie to funkcjonuje w mowie potocznej, najczęściej w słowniku ludzi młodych.

 

Przykłady użycia:

Jeśli jesteś homo, nie masz wstępu do nowego klubu na Manhattanie.

Widzisz tego gościa naprzeciwko? Myślisz, że jest homo?

Taki z ciebie homo, jak ze mnie kobieta.

Komentarze