Homonim

Homonim to wyrażenie lub wyraz posiadający identyczne brzmienie z innym wyrazem, jednak o odmiennym znaczeniu, często pisowni i pochodzeniu np. zamek (może być zamek do drzwi, zamek jako warowna budowla oraz zamek tekstylny w spodniach czy kurtce).

 

Wyrazy pokrewne: homonimia, homonimiczny

Odmiana: homonim (D. homonimu, C. homonimowi, B. homonim, N. homonimem, Msc. homonimie, W. homonimie)

 

Przykłady użycia:

Homonimy to wyrazy lub wyrażenia o identycznej formie językowej, różniące się jednak znaczeniem.

Homonim to termin funkcjonujący w językoznawstwie.

Ile znaczeń może posiadać jeden homonim?

Komentarze