Horacjanizm

Wyraz „horacjanizm” ma następujące definicje:
 
1. stworzona przez rzymskiego poetę Horacego postawa wobec życia i moralności polegająca na poszukiwaniu złotego środka poprzez połączenie epikureizmu i stoicyzmu,
 
2. wpływ twórczości Horacego na poetów kolejnych epok, którzy sięgali do jego pism jako do ważnego źródła tradycji kultury świata śródziemnomorskiego.

 

Wyrazy pokrewne: horacjański

Odmiana: horacjanizm (D. horacjanizmu, C. horacjanizmowi, B. horacjanizm, N. horacjanizmem, Ms. horacjanizmie, W. horacjanizmie)

 

Przykłady użycia:

Laureat nagrody obronił pracę doktorską na temat horacjanizmu w poezji staropolskiej.

Niemcewicz nawiązuje do stoickiej wersji horacjanizmu.

Komentarze