Humanista

Wyraz „humanista” ma na stępujące definicje:
 
1. specjalista w zakresie nauk humanistycznych,
 
2. osoba kierująca się zasadami humanizmu, czyli postawy zakładającej, że człowiek jest najwyższą wartością i źródłem wszelkich innych wartości,
 
3. przedstawiciel humanizmu okresu renesansu, czyli prądu umysłowego i kulturalnego związanego z zainteresowaniem człowiekiem i życiem ziemskim.

 

Wyrazy pokrewne: humanizm, humanistyczny, humanistka

Odmiana: humanista (D. humanisty, C. humaniście, B. humanistę, N. humanistą, Ms. humaniście, W. humanisto)

 

Przykłady użycia:

Jan Kochanowski był oświceniowym humanistą.

Podobno humaniści lepiej radzą sobie w pracy zespołowej.

Komentarze