Humanizm

Wyraz "humanizm" ma następujące definicje:

1. prąd myślowy i kulturalny okresu Odrodzenia, stawiający człowieka, jego duchowość i życie w centrum zainteresowania,

2. postawa intelektualna i moralna zakładająca, że człowiek jest najwyższą wartością.

 

Wyrazy pokrewne: humanista, humanistka, humanistyczny

Odmiana: humanizm (D. humanizmu, C. humanizmowi, B. humanizm, N. humanizmem, Ms. humanizmie, W. humanizmie)

 

Przykłady użycia:

Humanizm powstał we Włoszech.

Jednym z głównych założeń humanizmu jest rozwijanie umysłu.

Przedstawicielem humanizmu chrześcijańskiego jest Franciszek Salezy, który głosił, że życie ludzkie jest największym darem.

Komentarze

~ ja
2/27/23, 10:18 AM
cudowne