Hybris

Hybris to nieposkromiona pycha, zuchwałość, arogancja, duma – cechy, które według starożytnych Greków obrażały bogów i wywoływały ich zemstę. Hybis często jest głównym czynnikiem prowadzącym do katastrofy bohatera w tragedii greckiej.

Odmiana: słowo nieodmienne, rodzaj żeński

Synonimy: pycha, nadętość, zuchwałość

Przykłady użycia:

Starożytni Grecy potępiali i zwalczali hybris, czyli brak umiarkowania, pychę, arogancję.

Wszyscy, których owładnęła hibris, ponosili klęskę.

Komentarze