Idealista

Rzeczownik idealista ma kilka znaczeń. Nazywamy tak osobę, która wierzy w ideały i kieruje się zasadami. To pierwsze znaczenie jest zdecydowanie pozytywne.

Przenośnie i często ironicznie określamy tak marzyciela, kogoś kto wyznaje wzniosłe, aczkolwiek niemożliwe do realizacji idee, utopistę, fantastę. Idealista to człowiek żyjący w świecie marzeń, a także taki, którego cechuje bezkrytycyzm w stosunku do otoczenia.

Wreszcie idealista to zwolennik idealizmu, filozofii głoszącej prymat ducha nad materią lub zwolennik estetyki zakładającej, że prawdziwa sztuka kreuje rzeczywistość wyidealizowaną.

Wyrazy pokrewne: idealizm, idealizować, idealistyczny, idealistycznie
Odmiana: idealista (D. idealisty, C. idealiście, B. idealistę, N. idealistą, Msc. idealiście, W. idealisto)

Przykłady użycia:

Idealista to człowiek, który zauważywszy, że róża pachnie ładniej od kapusty, wnioskuje stąd, że będzie z niej także lepsza zupa (Henry Louis Mencken).
Dzisiejszy świat potrzebuje idealistów w równiej mierze co tych twardo stąpających po ziemi.
Łatwo być idealistą, mając zapewniony byt i nie martwiąc się o jutro.

Komentarze