Ideolo

1. Slangowy odpowiednik  idealnie, doskonale.

Przykłady użycia:
- Jak wyglądam? Może być?
- Ideolo! Idziemy

Ten aktor jest ideolo. Uwielbiam go!

2. Rzadziej może oznaczać poglądy, które są wynikiem ulegania modzie lub wpływowi środowiska; ukształtowane za sprawą manipulacji czy propagandy.

Przykład użycia:
Czas uderzyć w czynów stal!
Ideolo - ideolo -
Udał się ten piękny bal!
Ideolo - ideolo -
Czynem! duchem! wiarą! wolą!
Hej do walki! zniszczyć nędzę!
Kupą, kupą ku potędze!
Czynu! czynu! nic po słowie!
Ducha! ducha! więc po głowie
(Julian Tuwim, „Bal w operze”)

Komentarze