Idk

Używane w Internecie. Skrót pochodzący od ang. 'I don’t know' – nie wiem. W takim znaczeniu stosowany.

Przykład użycia:

- Zgadnij, co teraz robię.
- Idk, co?

Komentarze