Ignotum per ignotum

Ignotum per ignotum (łac. nieznane przez nieznane) – to błąd logiczny występujący w definicjach i objaśnieniach, który polega na stosowaniu słów niezrozumiałych dla odbiorców, a także na użyciu w definicji słowa definiowanego.

 

Przykłady użycia:

Jednym z błędów definiowania jest ignotum per ignotum.

Uważaj, żeby nie popełnić błędu ignotum per ignotum, zwłaszcza kiedy używasz specjalistycznego słownictwa, zwracając się do kogoś, kto nie ma wystarczającej wiedzy w twojej dziedzinie.

Komentarze