Iloczyn

Iloczyn to inaczej wynik mnożenia (działania matematycznego polegającego na pomnożeniu przez siebie czynników, wartości liczbowych).

 

Odmiana: iloczyn (D. iloczynu, C.  iloczynowi, B. iloczyn, N. iloczynem, Msc. iloczynie, W. iloczynie)

 

Przykłady użycia:

Zilustruj iloczyn tego działania za pomocą wykresu.

Ile wynosi iloczyn równania z punktu pierwszego?

W arkuszu maturalnym nie było żadnego zadania związanego z obliczeniem iloczynu.

Komentarze