Impeachment

Impeachment to procedura z anglosaskiej tradycji parlamentarnej, polegająca na oskarżeniu wysokiego urzędnika państwowego o popełnienie czynu niezgodnego z prawem. To także usunięcie takiej osoby ze stanowiska, które zajmuje.

 

Odmiana: impeachment (D. impeachmentu, C. impeachmentowi, B. impeachment, N. impeachmentem, Ms. impeachmencie, W. impeachmencie)

Synonimy: oskarżenie, skarga

 

Przykłady użycia:

Przesłanki do impeachmentu okazały się niewystarczające.

Większość senatorów głosowało za impeachmentem prezydenta.

Impeachment Donalda Trumpa to dziejowy moment w historii Stanów Zjednoczonych.

Komentarze