In blanco

Sformułowania in blanco używamy w stosunku do różnego rodzaju dokumentów: formularzy, weksli, rachunków. Oznacza to, że coś zawiera jedynie podpis, jest niewypełnione, nie jest zapisane tekstem.

Odmiana: nieodmienne

Przykłady użycia:

W takim wypadku wystawimy weksel in blanco. Bez kwoty i terminu płatności.
Miłość to czek in blanco (Zygmunt Bauman).
Firma ma do mnie zaufanie. Zawsze dostaje dokumenty in blanco.

Komentarze