Incognito

Incognito to inaczej niejawnie. Pochodzi od łacińskiego przymiotnika incognitus (nieznany). Incognito, czyli odnosi się od sytuacji, w których ktoś ukrywa swoją tożsamość lub zachowuje anonimowość.

Odmiana: nieodmienne
Synonimy: anonimowo, niejawnie

Przykłady użycia:

Przypadek – to Bóg przechadzający się incognito. (Albert Einstein)
Nasz największy darczyńca jest na przyjęciu incognito. Chcę pozostać anonimowy, a my szanujemy jego wolę.
Istotą szpiegostwa są działania prowadzone incognito. Ze względów bezpieczeństwa nie mogą się ujawniać.

Komentarze